ALGEMENE VOORWAARDEN ANNE VERHEES FOTOGRAFIE

Bij het boeken of kopen van een fotoshoot, workshop of presets gaat de klant automatisch

akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld.

Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop

de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst be indigen voor

deze datum.

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te

passen.

2. Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Anne Verhees Fotografie. De fotografe

blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor

het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk

gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als

een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de

fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen

recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

3. Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er

sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens

vertegenwoordigers.

De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen

of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer

de hoogte van het factuurbedrag

4. Betaling

De klant dient bij het boeken van een fotoshoot aanbetaling van €50,- te doen. Pas als deze

aanbetaling is voltooid, staat de datum van de opdracht vast.

De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant

ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet

binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra

verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

De gekozen foto’s worden na betaling van de gehele fuctuur geleverd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke

noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de

klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant

gecommuniceerd.

Bij het aanmelden van een workshop dient de klant het gehele bedrag van de workshop te

betalen. Het is na de betaling niet mogelijk om dit bedrag terug te ontvangen. Als de factuur

betaald is, doet de klant dus definitief mee aan de workshop.

5. Bewerking

Binnen 7 dagen na de fotoshoot zullen de foto’s in een online galerij geplaats worden, waar

de klant de foto’s in klein formaat kan bekijken en uitzoeken. Dit zijn zogenaamde

contactfoto’s. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in

geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.

6. Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient

altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

7. Workshops

Anne Verhees Fotografie zal ten alle tijden de auteursrechten op haar workshops behouden

en het is daarom ook strafbaar om video’s of ander materiaal gemaakt door Anne Verhees

Fotografie door te sturen naar derden.

8. Presets

Anne Verhees Fotografie zal ten alle tijden de auteursrechten op haar (mobiele) presets

behouden en het is daarom ook strafbaar om presets gemaakt door Anne Verhees

Fotografie door te sturen naar derden.

9. Cadeaubonnen

Anne Verhees Fotografie heeft cadeaubonnen die de klant kant kopen voor elk gewenst

bedrag.

De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon.

Een cadeaubon blijft altijd geldig.

De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, workshop of nabestelling.

De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de

factuur.

Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld

of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de

cadeaubon.

10. Fotoalbums

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotografe, te ruilen

en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee

in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de

overeenkomst te herroepen.

Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie om deze te laten drukken, kan hij

geen klachten meer indienen over het gedrukte fotoalbum.

11. Klachten

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen

met de fotografe.

Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er

bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe

shoot te doen in verkorte vorm.

12. Commerciele en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te

gebruiken voor zakelijke en commerci le doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil

de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de

fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit

vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe.

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te

spelen naar een commercieel bedrijf.

13. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de klant, wordt de aanbetaling niet

terugbetaald.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten

zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk

op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een

nieuwe datum.

In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren,

wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is, heeft de

klant recht op teruggave van (50 euro) de aanbetaling.

De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van

geld in geen enkel geval mogelijk.